moc.wal-okneradnob%40eciffo+38 (095) 94 200 91+48 452 458 746

Знайшли себе у списках на планові податкові перевірки: що треба знати та як діяти?

Наприкінці кожного року ДПС України оприлюднює на своєму веб-сайті план-графік документальних планових перевірок на наступний рік. Знайти там своє ім’я чи назву компанії, погодьтеся, – не найприємніше. Проте якщо ви вже опинилися у цьому списку, то як підготуватися до перевірки законно та що треба знати?

Що таке планова документальна перевірка?

Документальною плановою вважається перевірка, яка проводиться згідно з планом-графіком проведення планових документальних перевірок. Як вже зазначалося, цей план оприлюднюється до 25 грудня на сайті ДПС України.

Предметом перевірки є:

 1. своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів,
 2. дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на податкову службу,
 3. дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами),
 4. фінансова, статистична та інша звітність, регістри податкового та бухгалтерського обліку, первинні документи, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів.

Як часто вас можуть включати у план-графік перевірок?

Оскільки до плану-графіка проведення документальних планових перевірок відбираються платники податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, частота внесення платників до плану-графіку залежить від ступеня ризику в діяльності таких платників податків, який поділяється на високий, середній та незначний.

Частота включення платників до плану-графіку наступна:

 1. незначний ступінь ризику – не частіше, ніж раз на три календарних роки,
 2. середній ступінь ризику – не частіше, ніж раз на два календарних роки,
 3. високий ступінь ризику – не частіше одного разу на календарний рік.

Як визначається ступінь ризику?

Наказом Мінфіну від 02.06.2015 № 524 затверджено Порядок формування плану-графіку проведення планових документальних перевірок платників податків, в якому описано широкий спектр критеріїв, які враховуються при визначенні ступеня ризикованості діяльності платника.

Так, наприклад, для юридичних осіб підставою для віднесення діяльності платника до такої, що має високий ризик, є наявність відносин з контрагентами, які знаходяться в розшуку або ліквідовані, або визнані банкрутами, якщо сума таких операцій перевищує 5 відсотків загальних обсягів постачання, але не менше ніж 100 тис.грн.

Якщо ваше підприємство здійснює декларування експортних та/або імпортних операцій без фактичного здійснення таких операцій, це є підставою для віднесення вас до платників з середнім ступенем ризику.

Незначному ступеню ризиковості буде відповідати ваше підприємство у разі наявність зареєстрованого реєстратора розрахункових операцій за відсутності обсягів реалізації товарів (послуг) через такий реєстратор розрахункових операцій.

Слід акцентувати увагу на тому, що це лише кілька прикладів та критеріїв, їх повний перелік можна знайти за посиланням.

Якщо ви є фізичної особою-підприємцем, вас також можуть включати до плану-графіку враховуючи наступне:

 1. У разі, якщо податкова служба має інформацію, що свідчить про ухилення від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із законом, це є підставою для присвоєння діяльності платника високого ступеня ризику;
 2. Порушення встановлених строків сплати єдиного внеску більше, ніж на 365 днів, свідчить про відповідність діяльності платника середньому ступеню ризика;
 3. Натомість, коли ви порушуєте встановлені строки сплати єдиного внеску менше, ніж на 365 днів, це свідчить про відповість вашої діяльності незначному ступеню ризика.

На підставі чого проводиться перевірка?

Податковим кодексом України передбачено, що про проведення документальної планової перевірки керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу приймається рішення, яке оформлюється наказом.

Слід звернути увагу на наступне: не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дня проведення перевірки вам, як платнику, повинно бути надіслано (вручено) копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.

Наказ та повідомлення надсилаються платнику за його податкової адресою, проте якщо ви подаєте звітність в електронній формі та/або пройшли електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті, то наказ та повідомлення можуть бути надіслані в електронному вигляді.

Не отримали копій необхідних документів, або отримали їх з порушенням законодавства: що робити?

Вам повинні бути надані наступні документи:

 1. направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб'єкта (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) або об'єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку;
 2. копії наказу про проведення перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, найменування та реквізити суб’єкта (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) та у разі проведення перевірки в іншому місці - адреса об’єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова), підстави для проведення перевірки, дата початку і тривалість перевірки, період діяльності, який буде перевірятися;
 3. службового посвідчення осіб (належним чином оформленого відповідним контролюючим органом документа, що засвідчує посадову (службову) особу), які зазначені в направленні на проведення перевірки.

Звертаємо вашу увагу, що наказ та повідомлення про проведення планової документальної перевірки повинні бути надіслані вам не пізніше, ніж за 10 календарних днів до моменту проведення. Якщо податкова вносить зміни до наказу, зокрема, змінює дату проведення, вона зобов’язана надіслати новий наказ у встановлені законом строки.

Податковим кодексом передбачено, що непред'явлення або ненадіслання платнику податків цих документів або пред'явлення зазначених документів, що оформлені з порушенням вимог, встановлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення документальної виїзної перевірки.

У разі відмови платника податків у допуску посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення перевірки посадовими (службовими) особами контролюючого органу за місцем проведення перевірки, невідкладно складається та реєструється в контролюючому органі у двох примірниках акт, що засвідчує факт відмови, із зазначенням заявлених причин відмови, один примірник якого вручається під підпис, відразу після його складання, платнику податків та/або уповноваженій особі платника податків.

Варто звернути увагу на судову практику, відповідно до якої саме на етапі допуску до перевірки платник податків може поставити питання про необґрунтованість її призначення та проведення, реалізувавши своє право на захист від безпідставного та необґрунтованого здійснення податкового контролю щодо себе. Водночас допуск до перевірки нівелює правові наслідки процедурних порушень, допущених контролюючим органом під час призначення податкової перевірки (постанова ВС у справі № 826/12612/17).

Таким чином ви маєте передбачене законом право не допускати податківців до проведення виїзної планової документальної перевірки у випадку, коли вам не було надано встановлених законом документів. Проте слід пам’ятати, що у випадку допущення посадових осіб ДПС України до перевірки, оскаржити її законність ви не матиме змоги.

Чи є ризики у тому, щоб не допускати податківців до проведення перевірки?

Головна загроза в разі недопуску посадових осіб контролюючого органу до проведення перевірки – адміністративний арешт майна.

Арешт майна на підставі статті 92 ПКУ може бути застосовано тільки у випадку одночасного дотримання двох умов:

 1. Для проведення перевірки є законні підстави. Так, ВАСУ в ухвалі від 07.07.2016 р. у справі № 809/2059/15 дійшов висновку, що за наявності спору щодо законності проведення перевірки, подання контролюючого органу про підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна платника та призупинення видаткових операцій на його рахунках є передчасним.
 2. Наявність належним чином оформленого факт недопуску. ВС/КАС у постанові від 23.01.2018 р. у справі № 815/5420/17 дійшов висновку про наступне: акт, що засвідчує факт відмови в допуску до проведення перевірки, складений із порушенням процедури, не можна вважати підставою для застосування адміністративного арешту майна.

Варто пам’ятати, що застосування арешту майна здійснюється на підставі прийняття рішення керівником органу ДПС, обґрунтованість якого повинна бути перевірена судом протягом 96 годин (п. 94.10 ПКУ).

Необґрунтована відмова в допуску контролерів до перевірки може стати причиною притягнення до адміністративної відповідальності на підставі ст. 18823 КУпАП.

Поради від нашої команди.

Найбільш ефективним та безпечним захистом для платників податків є дотримання законодавства:

 1. правильне оформлення працівників або найманих осіб;
 2. письмове закріплення ваших відносин з контрагентами: укладення договорів, актів приймання-передачі, рахунків тощо;
 3. вчасна сплата всіх податків та інших загальнообов’язкових платежів.

Наша команда може допомогти вам правильно, та відповідно до закону оформити всю необхідну документацію.

У разі, якщо вас внесено до плану-графіку планових перевірок, слід уважно слідкувати за дотриманням посадовими особами контролюючого органу вимог закону, та у разі їх порушення, захищати свої законні права та інтереси.
Автор: Вікторія Сіпко