moc.wal-okneradnob%40eciffo+38 (095) 844 31 30

Договір транспортного експедирування

Договір транспортного експедирування (ДТЕ) є важливим інструментом у сфері перевезення вантажів, адже він дає можливість клієнту делегувати експедитору завдання з організації та виконання перевезення, який у свою чергу забезпечує та надає комплекс відповідних послуг з поставки товару.

Іноді договір транспортного експедирування плутають із звичайним договором поставки, що є помилкою. На відміну від договору поставки, договір транспортного експедирування включає у себе більш широкий спектр послуг, що можна описати як «поставка вантажу під ключ».

Таким чином, пропонуємо розглянути основні аспекти договору транспортного експедирування.

Сутність договору

Відповідно до визначення, що закріплено у Законі України «Про транспортно-експедиторську діяльність» можна зазначити, що транспортно-експедиторська послуга - робота, що безпосередньо пов'язана з організацією та забезпеченням перевезень експортного, імпортного, транзитного або іншого вантажу за договором транспортного експедирування.

Отже, відповідний тип договорів може включати у себе послуги як з перевезень на митній території однієї країни, так і здійснення експортних/імпортних перевезень.

Сторони договору

Експедитор: особа, яка за плату та за рахунок клієнта зобов'язується виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу. Варто пам’ятати, що здійснювати відповідні перевезення має виключно особа, яка володіє відповідною ліцензією на здійснення цього виду діяльності.

Клієнт: особа, яка за договором транспортного експедирування зобов'язується сплатити експедитору винагороду за виконання ним своїх зобов'язань.

Доцільно зазначити, що доволі часто у наведених правовідносинах можуть з’явитися й інші сторони, наприклад, вантажовідправник (особа, що пакує, маркує та відправляє вантаж, видає товаро-транспортні документи) та вантажоодержувач (особа, що отримує вантаж, підписує відповідні документи на його отримання). Проте, існують ситуації, коли клієнт може одночасно бути і вантажовідправником, і вантажоодержувачем, або, відповідно це можуть бути інші суб’єкти, як описано вище.

Істотні умови договору

У договорі транспортного експедирування з метою уникнення протирічь між сторонами доцільно передбачити наступні істотні умови:

Ціна договору, порядок оплати. Встановлення розміру плати за отримання транспортного експедитора є важливою умовою відповідного договору. Наприклад, ціна у договорі транспортного експедирування може встановлюватися погодинно або за комплекс послуг в цілому (стала сума за експедирування одного вантажу). Іноді експедитори можуть встановлювати ціну за кожну конкретну послуг окремо (за пошук перевізника, за здійснення розвантаження і так далі). Доцільно зазначити, що у випадку не встановлення сторонами у договорі ціни таких послуг, ціна встановлюється за критерієм «розумної плати», що визначається стосовно кожної окремої ситуації окремо.

Вид послуг, що надає експедитор. Сторони обов’язково мають встановити точний перелік послуг, які надає експедитор. Поняття «експедиторські послуги» є доволі обширним, а тому його деталізація є необхідним для встановлення точності правовідносин, що виникають між сторонами.

Вид вантажу. Достатня кількість вантажів потребують спеціальних правил щодо їхнього пакування, комплектації, транспортування, забезпечення температурного режиму та отримання спеціальних ліцензій (наприклад, якщо вантаж підпадає під категорію «небезпечний»). Якщо перед початком надання експедиторських послуг виявиться, що один з відповідних критеріїв порушено – надання експедиторських послуг має бути відстрочено до забезпечення всіх необхідних умов щодо транспортування відповідного виду вантажу.

Порядок погодження змін маршруту, виду транспорту, указівок клієнта. Доволі часто під час здійснення перевезень можуть виникнути форс-мажорні обставини, що у майбутньому роблять необхідним зміну маршруту, зміну порядку перевезення вантажу. У договорі чітко має бути встановлено порядок, строк, вартість зміни відповідних умов задля забезпечення прав як експедитора, так і клієнта.

Наведений перелік істотних умов не є вичерпним і підлягає деталізації в залежності від виду перевезень та порядку здійснення таких перевезень.

Документи для здійснення експедирування. Забезпечення пакету документів для здійснення транспортування є невід’ємною частиною здійснення таких перевезень. Сторони погоджують між собою порядок укладення спеціальних документів, що є обов’язковими під час транспортування вантажів. Зокрема, необхідними документами для здійснення перевезень можуть бути:

-заявка (замовлення) на транспортування товару;

-товарно-транспортна накладна;

-видаткова накладна;

-документи для митного оформлення вантажу (митна декларація).

Цей перелік є значно ширшим і тому сторони під час укладення договору мають визначитися із тим, яким чином відбувається складення та передача відповідних документів, визначення відповідальних осіб за підписання та складання таких документів тощо.

Правильно складений договір транспортного експедирування допоможе деталізувати та закріпити права та обов’язки експедитора та клієнта, унеможливить зловживання сторін своїми правами та стане запорукою успішного здійснення транспортування вантажу.

Якщо у вас виникають будь-які питання з приводу укладення договору транспортного експедирування – ви можете звернутись за консультацією до нашої команди.Договір транспортного експедирування

Ми залюбки надамо відповіді на ваші запитання та допоможемо скласти ефективний договір, що захистить ваші права.