moc.wal-okneradnob%40eciffo+38 (095) 94 200 91+48 452 458 746

Корпоративний договір: що це та навіщо він потрібен?


Таке поняття, як корпоративний договір, було закріплено в українському законодавстві відносно нещодавно, а саме – у 2018 році. Саме тоді був прийнятий Закон України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”.

Що таке корпоративний договір?

Корпоративний договір – договір, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. По суті – це певна домовленість між усіма, або між частиною учасників товариства, яка, як вже зазначалося, регулює порядок реалізації прав та обов’язків таких учасників.

Які його основні характеристики?

 1. Письмова форма: це обов’язкова вимога до договору, яка прямо передбачена законодавством. Якщо учасники нехтують цим положенням та укладають договір в усній формі – це тягне за собою його нікчемність (договір вважається недійсним з моменту його укладення);
 2. Оплатність: чинна редакція закону передбачає можливість укладати як оплатні, так і безоплатні договори;
 3. Сторони: перш за все – це учасники товариства. Додатковими сторонами корпоративного договору також можуть бути саме товариство та треті особи;
 4. Дата укладення обов’язково зазначається в договорі, адже це пряма вимога закону.

Які положення може містити корпоративний договір?

 1. порядок прийняття рішень загальними зборами. Ви можете передбачити, що учасникам, наприклад, забороняється блокувати ті рішення, які відповідно до статуту товариства мають бути прийняті одностайно; або ж обов’язок учасників видати довіреність у випадку неможливості особистої участі у зборах;
 2. обов'язок нерозголошення конфіденційної інформації про товариство;
 3. порядок та умови прийняття нових учасників. Може бути встановлено обов’язок вимагати від нових учасників товариства підписання ними корпоративного договору;
 4. встановлення заборони продажу часток третім особам протягом певного періоду;
 5. порядок вирішення конфліктів. Це, до прикладу, може бути право учасника, який має 50 або більше відсотків у статутному капіталі товариства, вимагати викупу часток у випадку недосягнення згоди щодо окремих питань; у випадку настання обставин, які значно ускладнюють управління товариством тощо;
 6. відповідальність учасників. Договором може бути передбачено накладення штрафу (пені) у разі невиконання учасником обов'язку продати частку;
 7. обов'язок повідомляти про факт укладення інших корпоративних договорів тощо.

Тобто законодавством надано широкі, та що важливо – законні можливості для учасників врегулювати відносини один з одним.

Що не можна передбачати у корпоративному договорі?

Так, вже згаданий раніше закон містить норму, відповідно до якої корпоративний договір, яким встановлюється обов’язок учасників забезпечити голосування згідно з вказівками органів управління товариства, є нікчемним. Крім цього корпоративний договір не може суперечити статуту товариства та законодавству України. При цьому він може інакше врегульовувати порядок реалізації прав та повноважень учасника, порівняно із статутом.

Які є переваги в укладенні корпоративного договору?

 1. Конфіденційність.

Статут, на відміну від корпоративного договору, підлягає державній реєстрації, є доступним для контрагентів. Натомість корпоративний договір є конфіденційним. Це має важливе значення, адже деякі товариства не зацікавлені в тому, щоб публічно розголошувати внутрішні відомості. Доступ до корпоративного договору не мають ті особи, які не є його стороною (не говоримо зараз про випадки, коли стороною корпоративного договору є, наприклад, держава).

2. Гарантований захист.

Надзвичайно важливим є положення закону, відповідно до якого договори, укладені стороною корпоративного договору на порушення такого корпоративного договору, є нікчемними. Така норма забезпечує пріоритет договору над іншими внутрішніми актами чи договорами, що укладаються сторонами і гарантує, що якщо між учасниками виникне спір, суд буде брати до уваги положення, закріплені саме у корпоративному договорі.

3. Гнучке та детальне регулювання.

Статути товариств дуже часто містять стандартні положення, які не охоплюють всі особливості управління. Коли ваш бізнес починає стрімко розвиватися, виникає багато питань, які потребують регулювання, і саме корпоративний договір може вирішити цю проблему.

4. Відповідальність.

У договорі ви можете встановити відповідальність у вигляді штрафу або пені за прострочення виконання зобов'язання. Це буде мотивувати сторони для виконання своїх зобов'язань і забезпечить захист прав та інтересів сторони, яка сумлінно виконує свої обов'язки.

5. Простота та доступність.

Ви можете самостійно розробити корпоративний договір, або звернутися за допомогою до нашої команди. Ми врахуємо всі особливості вашого бізнесу та складемо договір, який буде захищати ваші інтереси.

Автор: Вікторія Сіпко