moc.wal-okneradnob%40eciffo+38 (095) 844 31 30

Процедура державної реєстрації акціонерного товариства (АТ).

Юридичні особи, в тому числі і акціонерні товариства набувають свого статусу та отримують правосуб’єктність (здатність бути учасником певних відносин, реалізовувати свої права, здійснювати певні дій) з моменту їх державної реєстрації.

Процес створення акціонерного товариства є більш складним, у порівнянні з тими ж фізичними особами-підприємцями чи товариствами з обмеженою відповідальністю, до прикладу.

Перед державною реєстрацією Акціонерне товариство проходить великий шлях, зокрема, здійснює емісію акцій, що є складною та кропіткою процедурою. Законодавство у даній сфері постійно змінюється, що додатково ускладнює роботу.

Для державної реєстрації створення акціонерного товариства подаються такі документи:

 1. заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;
 2. примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників;
 3. установчий документ юридичної особи;
 4. документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), – у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;
 5. структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 6. витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
 7. копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для громадян України).

В Єдиному державному реєстрі крім загальних відомостей, які вносяться щодо усіх юридичних осіб, додатково містяться такі відомості про акціонерне товариство:

 1. тип акціонерного товариства (публічне чи приватне, про це говорили в іншій статті);
 2. номінальну вартість та кількість розміщених акцій, оплачених в інший спосіб, ніж у грошовій формі, із зазначенням виду майна, що внесено в рахунок оплати акцій, що розміщуються;
 3. особу, яка сплатила за розміщені акції іншим способом, ніж у грошовій формі, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи;
 4. прізвища, імена, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, якими або від імені яких підписаний статут при заснуванні товариства;
 5. загальний розмір обов’язкових платежів та інших обов’язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства;
 6. звіти про оцінку майна у випадках здійснення оплати акцій в інший спосіб, ніж у грошовій формі.

Отож, яким чином можливо зареєструвати АТ?

Є два варіанти подання документів: у паперовому та електронному вигляді. При цьому документи у паперовому вигляді можна подавати як безпосередньо реєстратору, так і надсилати їх поштовим відправленням.

Державна реєстрація юридичних осіб на підставі документів, поданих у паперовій формі, проводиться в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя за місцезнаходженням юридичної особи.

Тобто, припустимо, ваше АТ планує розміщуватись на території міста Львова, тоді реєстрацію вам необхідно проводити у межах Львівської області. А найбільш зручним та ефективним буде реєструвати АТ безпосередньо у місті Львові.

Державна реєстрація юридичних осіб на підставі документів, поданих в електронній формі, проводиться незалежно від їх місця знаходження.

Документи можна подавати до:

 1. Державного реєстратора (по суті – це ЦНАП. Якщо у населеному пункті відсутній ЦНАП, то його функції виконує виконавчий комітет місцевої ради);
 2. Нотаріуса (як державного, так і приватного).

Хто має право подавати документи на державну реєстрацію?

У разі подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи це може бути засновник (засновники) або уповноважена ними особа, а також особа, уповноважена рішенням про створення юридичної особи.

Особливу увагу необхідно приділити не тільки переліку документів, які подаються для державної реєстрації, а й вимогам до таких документів, так:

 1. Всі документи в обов’язковому порядку заповнюються українською мовою. Якщо документи містять рукописний текст, він повинен бути розбірливим та виконаним друкованими літерами;
 2. заява про державну реєстрацію акціонерного товариства підписується заявником (про це говорили вище). У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;
 3. установчий документ юридичної особи викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами;
 4. установчий документ повинен містити всі відомості, визначені законодавством, як обов’язкові (детальний перелік визначений Законом України “Про акціонерні товариства”).

Якщо у вас виникають питання стосовно процедури державної реєстрації акціонерного товариства, ви можете звернутись за консультацією до нашої команди. Ми надамо вам відповіді на всі ваші запитання, а за потреби – допоможемо з процедурою реєстрації.

Автор: Вікторія Сіпко