moc.wal-okneradnob%40eciffo+38 (095) 844 31 30

Трудовий договір, цивільно-правовий договір чи оформити працівнику ФОП, який варіант обрати?

На сучасному підприємницькому ринку існує три основні форми(моделі) побудови взаємовідносин із залученими надавачами послуг: цивільно-правовий договір, трудовий договір та оформлення фізичної особи-підприємця (ФОП). Кожна з них має свої особливості та переваги, які потрібно враховувати при виборі вибудовування правовідносин із залученою особою-надавачем послуг.

Цивільно-правовий договір

Цивільно-правовий договір або договір цивільно-правового характеру (ЦПХ) - це угода між двома або більше сторонами (зазвичай це Замовник та Підрядник), спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Наприклад, підприємство «А» (Замовник) може залучити фізичну особу «Б» (Підрядник) для надання ним послуг щодо проведення аналізу попиту та пропозицію на товар певної групи за відповідний проміжок часу у відповідному регіоні. Особливістю таких відносин буде те, що фізична особа «Б» є юридично рівною у відносинах з підприємством «А» і не підкоряється йому, як роботодавцю – на відміну від трудових відносин.

Власне, можна зазначити, що основними особливостями договору ЦПХ є:

1. Сторони договору є незалежними та рівноправними. Замовник не має права контролювати дії підрядника, а підрядник не зобов'язаний виконувати вказівки замовника, якщо такий порядок відносин, звісно, не був передбачений відповідним договором ЦПХ.

2. Підрядник самостійно визначає порядок та строки виконання робіт. Замовник не може вимагати від підрядника виконання робіт в певний час та за певним графіком. Тобто, підрядник цілком та повністю самостійно організовує порядок своєї роботи, адже тим, що цікавить Замовника – є результат надання послуг.

3. Підрядник відповідає за якість виконаних робіт. Замовник має право вимагати від підрядника усунення недоліків у виконаних роботах.

4. Замовник зобов'язується оплатити виконавцю результат його діяльності. Важливо зазначити, що оплата за цивільно-правовим договором не є заробітною платою, а є винагородою за виконану роботу, що відрізняє договір ЦПХ від трудового договору;

5. З суми отриманої винагороди має бути вирахуваний відповідний податок, що складатиме 18 % + 1,5 %.
Дізнатись більше про розробку цивільно-правового договору можна за цим посиланням. 

Трудовий договір

Трудовий договір - це угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням правилам внутрішнього трудового розпорядку, а роботодавець зобов'язується надавати працівникові роботу відповідно до трудової функції, забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, виплачувати працівникові заробітну плату і пільги, передбачені законодавством. Наприклад, підприємство «А», що займається литтям металевих конструкцій запросило на відкриту вакансію сталевара – фізичну особу «Б». Характерними рисами таких відносин буде:

1. Працівник є найманим працівником, а роботодавець є роботодавцем. Працівник зобов'язаний виконувати вказівки роботодавця та дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку. Роботодавець зобов'язаний надавати працівникові роботу, забезпечувати належні умови праці та виплачувати заробітну плату. Тобто фактично, виникають «вертикальні» відносини, де працівник є підпорядкованою особою, що повинна виконувати певну трудову функцію відповідно до визначених трудовим договором умов.

2. Трудовий договір укладається на невизначений строк або на певний строк. На відміну від договору ЦПХ, де характерною рисою відносин між сторонами є отримання результату як такого, укладення трудового договору включає у себе цілий комплекс прав та обо’язків сторін, що є предметом регулювання трудового законодавства.

3. Працівник має право на соціальний захист, який включає в себе право на відпустки, пенсію, медичне обслуговування тощо. Так, надавач послуг за договором ЦПХ або ж ФОП не отримує такий спектр привілегій, що надаються найманому працівнику за трудовим договором.

4. Найманий працівник отримує заробітну плату, а не винагороду за надані послуги. У наведених відносинах роботодавець (згадане вище підприємство «А») виступає так званим податковим агентом працівника «Б». Тож, у наведеному випадку підприємство «А» зобов’язано обчислити, вирахувати та сплатити податок із заробітної плати працівника «Б» у сумі 18%+1,5% та додатково 22% Єдиного соціального внеску.
Більше інформації про оформлення трудового договору тут.

Фізична особа-підприємець (ФОП)

ФОП - це фізична особа, яка зареєстрована як підприємець. ФОП має право вести підприємницьку діяльність, але не є найманим працівником. Наприклад, підприємство «А» залучає ФОПа «Б», як надавача послуг у розробленні сайту для проекту підприємства «А». У наведених відносинах сторони є рівноправними між собою і відносини між ними регулюються нормами цивільного, господарського законодавства, а не трудового.

Основні особливості ФОП у такому випадку це:

1. ФОП самостійно визначає порядок та умови виконання робіт. Аналогічно до правовідносин із фізичними особами за договором ЦПХ – ФОП має право сам організувати порядок надання ним послуг за договором;

2. ФОП відповідає за свою діяльність перед своїми контрагентами та державними органами. Тобто, у випадку вчинення порушень певного виду під час надання послуг – ФОП відповідатиме за такі порушення всім своїм майном.

3. ФОП аналогічно до фізичної особи за договором ЦПХ отримуватиме не заробітну плату, а нагороду за виконання умов договору (надання послуг). На відміну від цивільно-правового договору та трудового договору сума сплати податку ФОПом є іншою. Так, ФОП зобов’язаний самостійно сплатити податки за відповідний податковий період (а не за факт надання певної послуги, як у відносинах із фізичними особами – надавачами послуг). Ставка податку ФОПа залежатиме безпосередньо від групи ФОПа, його грошового обороту та обрання ним системи оподаткування (загальна або спрощена).
Інформація як зареєструвати ФОП - тут. 

Який варіант обрати?

Вибір форми побудови відносин між контрагентами залежить від конкретних обставин. Якщо ви хочете працювати на певного роботодавця, виконувати його вказівки та дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, то вам підходить трудовий договір. Якщо ви хочете самостійно визначати порядок та умови виконання робіт, то вам підходить ЦПХ. Якщо ви хочете вести власну підприємницьку діяльність, то вам потрібно зареєструватися як ФОП.

Якщо ви невпевнені який варіант побудови відносин обрати та маєте запитання стосовно тонкощів застосування кожної окремої моделі побудови відносин із контрагентами - наша команда юристів допоможе Вам у побудові надійних правовідносин із Вашими контрагентами під час здійснення Вами підприємницької діяльності.

Автор: Максим Петров